Uusi diagnoosi

Glukoosiarvojesi hallinta

ESIMERKKEJÄ SIVUN SISÄLLÖSTÄ

 • HbA1c arvon tärkeys
 • Hypo- ja hyperglykemia

Jotta glukoosiarvot voidaan pitää tavoitealueella ja komplikaatioiden riskiä pienentää, kehoon on annosteltava insuliini tarkasti. Eri hoitomuotoja voivat olla:

 • Perinteinen hoito
  pitkä- ja lyhytvaikutteista insuliinia sisältävän seoksen pistäminen kehoon 2–3 kertaa päivässä.
 • Monipistoshoito (MDI)
  pikavaikutteisen insuliinin pistäminen vähintään 3 kertaa päivässä ja pitkävaikutteisen insuliinin pistäminen 1–2 kertaa päivässä.
 • Insuliinipumppu (jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion, CSII)
  korvaa usein toistuvat pistokset annostelemalla kehoon pikavaikutteista insuliinia ympäri vuorokauden. Ohjelmoitu insuliiniannostelu jäljittelee haiman insuliinieritystä ja se voidaan mukauttaa paremmin kehon tarpeisiin kuin pistokset. Pikavaikutteinen insuliini vaikuttaa erittäin nopeasti ja auttaa minimoimaan hiilihydraattien aikaansaaman glukoosiarvojen vaihtelun tai tarvittaessa alentamaan korkeita glukoosiarvoja.

Pumppu muutti elämäni. En ole riippuvainen tiukoista aikatauluista vaan voin tehdä kaikkea mitä haluan, aina kun haluan, ja lisäksi hallitsen diabetestani aiempaa paremmin.

- TERESA

ALHAISEMPI HBA1C, VÄHEMMÄN KOMPLIKAATIOITA

HbA1c: tärkeä mittausarvo, joka osoittaa, miten tehokkaasti diabetesta voidaan hallita. Diabeteksen hallintaa arvioidaan tarkastelemalla kuhunkin punasoluun kiinnittyneen glukoosin määrää viimeksi kuluneiden 2–3 kuukauden aikana.

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) -tutkimus vahvisti, että HbA1c-tason alentaminen yhdelläkin prosentilla voi pienentää mikrovaskulaarisia komplikaatioita jopa 40 prosentilla.* HbA1c-arvoa on seurattava 3 kuukauden välein, ja tavoitteena on pitää se alle 7 prosentissa (53 mmol/l) tai lääkärin asettamalla tavoitetasolla.*

Glukoosiarvojen normaali vaihteluväli on 4,0–7,8 mmol/l, ja nämä tavoitearvot voidaan saavuttaa arkielämässä glukoosiarvojen kotiseurannalla käyttäen henkilökohtaista glukoosimittaria*.

 • Hypoglykemia ("hypo") tarkoittaa tilannetta, jossa verensokeritaso laskee alle 3,5 mmol/l. Tarkka raja-arvo voi kuitenkin vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi olla lievä, jolloin potilas tunnistaa oireet ja pystyy estämään kohtauksen pahenemisen syömällä tai juomalla jotain hiilihydraattipitoista. Vakava hypoglykemia edellyttää toisen henkilön apua ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
 • Hyperglykemialla ("hyper") tarkoitetaan tilannetta, jossa verensokeritaso on korkea, tyypillisesti yli 11,1 mmol/l. Raja-arvo voi kuitenkin vaihdella yksilöllisesti. Glukoosiarvojen ollessa yli 15 mmol/l potilaan on päästävä nopeasti hoitoon akuuttien komplikaatioiden välttämiseksi.


HbA1c-tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä hypoglykemiariskin samanaikainen minimoiminen voi olla haastavaa. Insuliinipumppuhoito mahdollistaa insuliinintarpeen säätämisen kehon tunnittaisen tarpeen mukaan.

Jos on siis saanut hiljattain tyypin 1 diabetesdiagnoosin, miten voi pitää glukoosiarvot hallinnassa mutta jatkaa samalla elämäänsä entiseen tapaan?

LÄHTEET

 • *Viitteet säilytetään arkistoituina ja ovat saatavana pyydettäessä; ota yhteyttä paikalliseen Medtronic-edustajaan.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.