Tietosuojalausunto

 

Tietosuojalausunto

Näissä tietosuojaperiaatteissa kerrotaan yleisesti Medtronicin tavasta käsitellä henkilötietoja. Asiakkaiden, kollegoiden, myyjien ja potilaiden luottamuksen säilyttäminen ja kunnioittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja aina:

 • luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti,
 • asianmukaisesti, siten kuin olemme ilmoittaneet, ja
 • lainmukaisesti, soveltuvien lakien, direktiivien, säädösten ja periaatteiden mukaisesti.

Mikä Medtronic on? 

Medtronic tarkoittaa koko liiketoimintaamme, johon kuuluu Medtronic, Inc., USA:ssa sijaitseva yritys, ja kaikki sen valvomat yritykset kuten tytär- ja sidosyhtiöt. Käyttäessämme me-muotoa tarkoitamme Medtronicia.

Milloin nämä tietosuojaperiaatteet ovat voimassa?

Nämä tietosuojaperiaatteet koskevat tilanteita, joissa käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme saaneet Euroopan maista. Periaatteet koskevat tietoja, joita keräämme suoraan niiltä henkilöiltä, joita tiedot koskevat, sekä sellaisilta henkilöiltä (tai yrityksiltä), joilta saamme toisia koskevia tietoja. Kun käytämme näissä tietosuojaperiaatteissa sanoja "sinä" tai "minä", tarkoitamme henkilöä, jonka henkilötietoja käsittelemme, riippumatta siitä, keräämmekö tiedot suoraan kyseiseltä henkilöltä vai välillisesti joltain muulta taholta.

Nämä periaatteet eivät koske seuraavanlaisen tiedon käsittelyä:

 • työntekijöitämme koskeva tieto heidän työsuhteestaan
 • mikäli olemme antaneet vastuuvapauslausekkeen tai toisenlaisia menettelytapoja, käyttöehtoja tai vastaavaa koskevan ilmoituksen, jossa mainitaan, että nämä tietosuojaperiaatteet eivät ole voimassa tai että toinen ilmoitus tai menettely on voimassa, ja
 • käsitelty tieto ei sisällä tunnistetietoja, joiden perusteella henkilö voidaan yksilöidä tai muuten tunnistaa, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot, joista yksilöivä tunniste on poistettu.

Mitä tietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Tietojen käsittely on sarja toimintoja, joilla kerätään, käytetään, julkistetaan, sovelletaan, muutetaan, korjataan, jäljitetään, yhdistetään, niputetaan, poistetaan, siirretään, tuhotaan, äänitetään, järjestetään tai tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, automaattisesti tai muilla tavoin.

Mitä ovat henkilökohtaiset tiedot?

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, joita voimme käyttää tunnistaaksemme henkilön, esim:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • osoite
 • henkilötunnus
 • tilinumero ja
 • muut tunnistetiedot.

 

Osa henkilökohtaisista tiedoista on arkaluontoista tietoa. Arkaluontoiset tiedot on määritelty alla. Näissä tietosuojaperiaatteissa tarkoitamme henkilökohtaisilla tiedoilla myös arkaluontoisia tietoja, ellei toisin ole ilmoitettu.
 

Milloin ja miten Medtronic kerää henkilökohtaisia tietoja?

Medtronic voi kerätä henkilökohtaisia tietoja monella tavalla. Esimerkiksi:

 • Käyttäjällä on verkkosivuston kautta mahdollisuus lähettää henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi rekisteröinti-, tutkimus- tai palautelomakkeella. Sivuston käyttö voidaan määrittää henkilökohtaiseksi, jolloin kysymme tietoja, joiden avulla sivustosta voi hyötyä enemmän. Kun tämä tieto yhdistetään kokoamaamme ei-henkilökohtaiseen tietoon, voimme rekisteröidä käynnit sivuilla.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja silloin, kun meiltä kysytään tietoa tuotteista ja palveluista.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja asiakkaiden, myyjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiemme liiketoimien yhteydessä.

Miten Medtronic käsittelee henkilökohtaisia tietoja?

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietoja (muita kuin arkaluontoisia tietoja, joista kerrotaan erikseen) seuraavissa tilanteissa:

 • pyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen
 • sopimuksen teko ja sopimusneuvottelut
 • rekistereiden kehittäminen
 • yhteydenotto postitse (tai muulla tavoin jos olemme saaneet siihen luvan) ja vastaanottajaa mahdollisesti kiinnostavien tietojen lähetys, esim. tietoja kliinisistä kokeista tai omista tai muiden tarjoamista tuotteista ja palveluista
 • tietojen analysointi ohjelmien, tuotteiden, hoitomuotojen, palveluiden ja sisällön tutkimiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi
 • tunnistetietojen poisto (nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus jne.). Kun tunnistetiedot on poistettu, kyse on ei-henkilökohtaisesta tiedosta, jota nämä tietosuojaperiaatteet eivät koske. Kun tunnistetiedot on poistettu, kyse on ei-henkilökohtaisesta tiedosta, jota nämä tietosuojaperiaatteet eivät koske.
 • Internet-sivustomme käytön tekeminen henkilökohtaiseksi, jolloin voimme kertoa esim. tuotteiden uusista vastaanottajaa kiinnostavista ominaisuuksista
 • näiden tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpano tai muu oikeuksiamme tai omaisuuttamme koskeva suojaus
 • terveyden, turvallisuuden tai hyvinvoinnin turvaaminen
 • lain tai säännöksen, tuomioistuimen määräyksen tai muun lakivelvoitteen täyttäminen
 • muu oikeussuojaintressi, ellei tällainen käsittely kyseenalaista oikeuksia tai vapauksia
 • muu tapa, johon saamme suostumuksen
   

Mitä on arkaluontoinen tieto?

Osa henkilökohtaisesta tiedosta on arkaluontoista. Arkaluontoinen tieto on henkilökohtaiseen terveyteen liittyvää tietoa syntyperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, sukupuolielämää tai ammattiyhdistysjäsenyyttä koskevaa tietoa.

Kerääkö tai käsitteleekö Medtronic arkaluontoista tietoa toisin kuin muuta henkilökohtaista tietoa?

Medtronic kerää tai käsittelee arkaluontoista tietoa:

 • siten kuin siihen on saatu nimenomainen suostumus
 • elintärkeiden asioiden suojaamiseksi silloin, kun erillistä suostumusta ei voida antaa tai pyytää
 • kansallisten lakien mukaisesti
 • kun käsittely on tarpeen lääketieteellisessä mielessä ja meitä sitoo sama luottamuksellisuusperiaate kuin terveydenhuollon henkilöstöä
 • oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi, esimerkiksi:
 • Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista asiakkailtamme, myyjiltämme tai muilta yhteistyökumppaneiltamme, kun annamme hoitoa tai tuotteitamme tai palvelujamme koskevaa teknistä tukea
 • Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista, kun saamme tuotteitamme tai palvelujamme koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia
 • Voimme kerätä arkaluontoista tietoa siten kuin FDA tai Euroopan tai eri maiden viranomaiset vaativat varmistaaksemme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisen ja asianmukaisen käytön
 • Voimme kerätä arkaluontoista tietoa kliinisiin kokeisiin, tutkimuksiin ja muihin tutkimushankkeisiin osallistujista
 • Voimme kerätä arkaluontoista tietoa suoraan, kun se annetaan meille vapaaehtoisesti
   

Käyttääkö Medtronic henkilökohtaisia tietojani markkinointitarkoituksiin?

Medtronic voi käyttää henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Entä jos en enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä Medtronicilta?

Jos et enää halua vastaanottaa meiltä markkinointiin tai markkinatutkimuksiin liittyviä viestejä tai jos toivot, että emme enää käsittele henkilötietojasi muita tarkoituksia varten, voit ottaa meihin yhteyttä tämän ilmoituksen lopussa kuvatulla tavalla ja kertoa, mitä viestejä et enää halua vastaanottaa. Jos olemme lähettäneet tai lähetämme sinulle sähköpostia, voit tarkistaa sähköpostista, miten voit helposti ja automaattisesti lopettaa sähköpostiemme vastaanottamisen.

Luovuttaako Medtronic koskaan henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Medtronic ei luovuta henkilötietojasi millekään asiaankuulumattomalle kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi, paitsi jos näissä tietosuojaperiaatteissa muuta todetaan.
 
Tavallisen liiketoiminnan yhteydessä luovutamme joitakin henkilötietoja yrityksille, jotka tarjoavat palveluja tai toimintoja puolestamme. Saatamme esimerkiksi käyttää eri alihankkijoita tai toimittajia, kun lähetämme tuotteitamme asiakkaillemme. Tässä tapauksessa annamme alihankkijalle tai toimittajalle tiedot, joiden avulla tilauksesi voidaan käsitellä, esimerkiksi nimesi ja postiosoitteesi. Jos luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, emme kuitenkaan anna niille lupaa säilyttää tai käyttää tietojasi tai paljastaa niitä muille muuten kuin tilattuun palveluun liittyen.
 
Emme myy, vaihda tai julkaise henkilötietojasi, paitsi jos yhtiömme myydään, yhtiömme yhdistyy toiseen yhtiöön, yhtiömme puretaan tai yhtiömme ostetaan.
 
On mahdollista, että meillä on lakisääteinen velvollisuus paljastaa henkilötietojasi oikeuden määräyksen, haasteen, etsintäluvan, lain tai määräyksen perusteella. Voimme tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa, kun ne tutkivat ja asettavat syytteeseen verkkosivustomme vierailijoita, jotka rikkovat sääntöjämme tai osallistuvat toimintaan, josta on haittaa muille vierailijoille (tai osallistuvat laittomaan toimintaan).

Voimme paljastaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos paljastaminen on mielestämme tarpeen

 • näiden tietosuojaperiaatteiden noudattamiseksi
 • oikeuksiemme tai omaisuutemme suojelemiseksi
 • ihmisten terveyden, turvallisuuden tai hyvinvoinnin suojelemiseksi
 • lain tai määräyksen, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen menettelyn noudattamiseksi

Siirtääkö Medtronic henkilötietojani muihin maihin kuin kotimaahani?

Medtronic voi siirtää tietoja keräysmaasta muihin Euroopan talousalueen maihin tai muille Euroopan talousalueen alueelle tai johonkin muuhun maahan, jossa tietosuoja on Euroopan unionin mukaan riittävä. Siirrämme tietoja toiselle alueelle vain, jos:

 • siirtäminen on tarpeen sinun ja Medtronicin välillä tehdyn sopimuksen noudattamiseksi tai pyytämiesi sopimusta edeltävien toimien toteuttamiseksi; tai
 • annat suostumuksesi siirrolle; tai
 • tietoja suojellaan toisessa maassa riittävästi sopimuksen nojalla tai muun tietosuojan perusteella

Medtronic on tehnyt kaikkien toimipisteidensä ja sidosyhtiöidensä kanssa järjestelyjä, joilla varmistetaan, että Medtroniciin kuuluvien yritysten välillä siirrettävät tiedot on suojattu asianmukaisesti, myös siinä tapauksessa, että henkilötietoja (jotka voivat sisältää arkaluontoisia tietoja) siirretään Medtroniciin kuuluville yhtiöille, jotka harjoittavat toimintaa Yhdysvalloissa.

Mitä tapahtuu, jos tietosuojaperiaatteet muuttuvat?

Jos päätämme muuttaa näitä tietosuojaperiaatteita merkittävästi, ilmoitamme suurista muutoksista tässä osassa. Voit aina tarkastella uusinta versiota periaatteista ja tietoja sen historiasta oman maasi verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä jäljempänä olevaan osoitteeseen.

Onko henkilötiedot varmasti suojattu kunnolla?

Käytämme kaikkia kohtuullisia fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojakeinoja suojellaksemme henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta tarkastelemiselta, paljastamiselta, muuttamiselta tai hävittämiseltä. Vain ne työntekijät ja alihankkijat, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä suorittamiseksi, saavat oikeuden tarkastella henkilötietojasi. Muistathan kuitenkin, että tietojen virheetöntä ja suojattua lähettämistä Internetissä ei koskaan voida taata täysin. Esimerkiksi lähettämämme tai lähettämäsi sähköpostit eivät välttämättä ole suojattuja. Siksi sinun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä tietoja lähetät meille sähköpostitse.

Miten kauan Medtronic säilyttää henkilötietojani? 

Säilytämme tietoja vain tarpeellisen ajan. Usein henkilötietoja on säilytettävä huomattavan pitkään, jotta tiedot ovat saatavana mahdollisia tiedusteluja tai riita-asioita varten. Tietojen säilytysajat määritetään kaikille kerätyille henkilötiedoille. Säilytysaikojen määrittämisessä otetaan huomioon tilanteeseen liittyvät vaatimukset ja se, että vanhat, käyttämättömät tiedot on tuhottava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.
Säilytämme tietojasi aina näiden tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Liittyykö Medtronicin verkkosivustoihin muita tietosuojaperiaatteita?

Linkit. Verkkosivustomme saattavat sisältää linkkejä muiden osapuolten verkkosivustoille. Linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Me emme tarkista, valvo tai seuraa muiden osapuolten ylläpitämien sivustojen tietosuojakäytäntöjä. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen sisällöstä tai näihin sivustoihin liittyvistä käyttäjän liiketoimista.

Verkkosivustomme saattavat myös sisältää linkkejä muille Medtronicin ylläpitämille verkkosivustoille. Näitä tietosuojaperiaatteita sovelletaan vain Euroopassa toimiviin Medtronicin yhtiöihin. Euroopan eri maiden periaatteet saattavat poiketa hieman toisistaan. Jos seuraat tällä verkkosivustolla olevaa linkkiä toiselle verkkosivustolle – vaikkakin Medtronicin ylläpitämälle sivustolle – suosittelemme, että tarkistat kyseisen verkkosivuston tietosuojakäytännöt.

Evästeet

Medtronic voi käyttää verkkosivustoillaan evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi, kun vierailet sivustollamme. Evästeet voidaan tallentaa tietokoneesi kovalevylle. Keräämme evästeiden avulla tietoja, joita ei voida liittää tiettyyn käyttäjään. Voit aina kieltää evästeiden käytön, jos se on selaimellasi mahdollista. Jotkut verkkosivustojemme osat eivät kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Emme salli verkkosivustoillamme kolmansien osapuolten evästeitä.

Miten otan yhteyttä Medtroniciin?

Pyrimme pitämään käyttäjätietomme ajan tasalla. Jos huomaat, että tietojasi puuttuu tai tietosi ovat väärät tai vanhentuneet, tai jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja näistä tietosuojaperiaatteista, ota meihin yhteyttä:
 

Medtronic Finland Oy                                                                

PL 230/Hitsaajankatu 20                                                    

00811 Helsinki                                                                                                                        

Puh. 020 7281 200Versio: Joulukuu 2012

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.