Asiakastuki

MiniMed 640G varoitukset ja hälytykset

Valitse insuliinipumppusi alta:

> MINIMED™ Veo™ – Varoitukset ja hälytykset
> MINIMED™ 640G – Varoitukset ja hälytykset
> MINIMED™ 670G – Varoitukset ja hälytykset

MiniMed™ 640G

 

Varoitukset MiniMed 640G

Varoitus kertoo sinulle tilanteesta, joka sinun olisi hyvä huomioida. Kun saat varoituksen, tarkista aina minkä viestin pumppu sinulle antaa. Varoitusten aiheena voi olla esimerkiksi Vajaa säiliö tai Tyhjä paristo.
 
Kun saat varoituksen:

Ilmoitusvalo:

Pumpun punainen valo vilkkuu kerran, sammuu hetkeksi, vilkkuu kerran uudestaan ja sammuu taas hetkeksi. Tämä jatkuu, kunnes varoitus on kuitattu. Alla oleva kuva kuvaa vilkkumista:

MiniMed 640G -insuliinipumpun hälytyksen ilmoitusvalo
MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Ääni

Valitsemiesi ääniasetusten mukaisesti pumppu antaa toistuvan äänimerkin, värähtelee toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin tai antaa sekä äänimerkin että värähtelee.

Näyttö

Pumpun näytölle tulee näkyviin keltaisella kuvakkeella merkitty ilmoitus ja ohjeet siitä miten sinun on toimittava.
Voit tarkistaa ja kuitata varoituksen seuraavasti::

  1. Lue näytöllä näkyvä teksti ja varmista, että ymmärrät varoituksen ja toimenpiteet joihin sinun on ryhdyttävä.
  2. Paina Press.
  3. PainaPress.

MiniMed 640G -insuliinipumpun alhaisen varaustason näyttö

Ellet reagoi varoitukseen, äänimerkki / värinä toistuu viiden minuutin välein kunnes varoitus on kuitattu.

Hälytys MiniMed 640G

Kun laite antaa hälytyksen, se on havainnut ongelman joka estää insuliinin annostelun. Et saa insuliinia. On tärkeää, että reagoit hälytykseen välittömästi. Hälytyksen aiheena voi olla esimerkiksi Insuliinin virtaus estynyt tai Vaihda paristo nyt.
 
Kun saat hälytyksen:

Ilmoitusvalo

Pumpun punainen valo vilkkuu kaksi kertaa, sammuu hetkeksi, vilkkuu kaksi kertaa uudestaan ja sammuu taas hetkeksi. Tämä jatkuu, kunnes varoitus on kuitattu. Alla oleva kuva kuvaa vilkkumista: 

MiniMed 640G -insuliinipumpun varoituksen ilmoitusvalo
MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Ääni

Valitsemiesi ääniasetusten mukaisesti pumppu antaa toistuvan äänimerkin, värähtelee toistuvasti kolme kertaa peräkkäin tai antaa sekä äänimerkin että värähtelee.

Näyttö

Pumpun näytölle tulee näkyviin punaisella kuvakkeella merkitty ilmoitus ja ohjeet siitä, miten sinun on toimittava. 

Voit tarkistaa ja kuitata hälytyksen seuraavasti:

  1. Lue näytöllä näkyvä teksti ja varmista, että ymmärrät hälytyksen ja toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä.
  2. PainaPress .
  3. PainaPress .

MiniMed 640G -insuliinipumpun hälytyksen tarkistaminen ja kuittaaminen

Ellet reagoi hälytykseen, äänimerkki / värinä toistuu minuutin välein 10 minuutin ajan, jonka jälkeen ääni voimistuu hälytyssireeniksi.

TÄRKEÄÄ

Info  On tärkeää, että reagoit Insuliinin virtaus estynyt -hälytykseen.

Hälytys tarkoittaa, että letkuun tai kanyyliin ei enää virtaa insuliinia. Jos saat hälytyksen, tarkista onko infuusiosetti irronnut paikoiltaan tai onko letku kääntynyt mutkalle.

  • Jos et pysty paikantamaan ongelmaa etkä voi välittömästi vaihtaa säiliötä ja infuusiosettiä, voit valita Jatka -kohdan. Jos saat uudelleen hälytyksen insuliinin estyneestä kulusta, noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Valitse Palauta alkuas. ja vaihda säiliö ja infuusiosetti. 
  • Jos saat paikannettua ongelman tai jos säiliössä ei ole yhtään insuliinia jäljellä, noudata näytölle tulevia ohjeita. Voit vaihtaa säiliön ja infuusiosetin valitsemalla Palauta alkuas.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.