Lapsellani on diabetes

Diabetesta sairastaviin lapsiin liittyvät haasteet

ESIMERKKEJÄ SIVUN SISÄLLÖSTÄ

 • Diabetesta sairastava lapsi – huomionarvoisia asioita

Koko perheen elämä muuttuu, kun lapsella diagnosoidaan tyypin 1 diabetes. Monet vanhemmat ovat huolissaan siitä, miten diabetes vaikuttaa heidän lapsensa elämään. Miten se voi vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Miten he voivat jatkaa normaalia elämää.

Suurin huolenaihe: turvallisuus

Haluat ehkä varmistaa, että: 

 • he jotka ovat lapsesi kanssa, tietävät tarkkaan mitä tehdä hätätilanteessa, ja että heillä on ajan tasalla olevat yhteystiedot (lääkäri, vanhemmat, huoltajat). 
 • tiedossa on vastuuhenkilö, joka voi auttaa lastasi tarkistamaan verensokeriarvot tai auttaa antamaan boluksen (lisäannoksen) tarvittaessa. 

Diabeteksen hallinnan tavoite

Tavoitteena on yksinkertaisesti pitää glukoosiarvot hyvässä hallinnassa, sillä siten voidaan varmistaa terve elämä nyt ja minimoida komplikaatioiden riski tulevaisuudessa. Yksi keino tietää että lapsen glukoosiarvot ovat hyvässä hallinnassa, on pitää heidän HbA1c-tasonsa lääkärin määrittämällä tavoitealueella. 

Tapoja hallita glukoosiarvoja

Jotta glukoosiarvot voidaan pitää tavoitealueella ja komplikaatioiden riskiä voidaan pienentää, kehoon on annosteltava insuliinia tarkasti. Eri hoitomuotoja voivat olla:

 • Perinteinen hoito
  Pitkä- ja lyhytvaikutteista insuliinia sisältävän seoksen pistäminen kehoon 2–3 kertaa päivässä.
 • Monipistoshoito 
  Pikavaikutteisen insuliinin pistäminen vähintään 3 kertaa päivässä ja pitkävaikutteisen insuliinin pistäminen 1–2 kertaa päivässä.
 • Insuliinipumppu (jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio, CSII) 
  CSII korvaa usein toistuvat pistokset annostelemalla kehoon nopeavaikutteista insuliinia ympäri vuorokauden. Insuliinin ohjelmoitu annostelu jäljittelee terveen haiman insuliinin perustuotantoa, ja se voidaan mukauttaa kehon tarpeisiin paremmin kuin pistokset. Pikavaikutteinen insuliini toimii erittäin nopeasti ja auttaa minimoimaan glukoosiarvojen vaihtelun, joka voi olla seurausta hiilihydraattien saannista, tai tarvittaessa alentamaan korkeita glukoosiarvoja.

Olemme aina rakastaneet yhteisiä ulkoiluharrastuksia ja urheilua. Pumpun ansiosta olemme saavuttaneet vapauden ja mielenrauhan!

- PAOLO

ALHAISEMPI HBA1C, VÄHEMMÄN KOMPLIKAATIOITA  

HbA1c: tärkeä mittausarvo, jonka avulla seurataan diabeteksen hoitotasapainoa mittaamalla punasoluihin kiinnittyneen glukoosin määrää viimeksi kuluneiden 2–3 kuukauden aikana.

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) -tutkimus vahvisti, että HbA1c-tason alentaminen yhdelläkin prosentilla voi pienentää mikrovaskulaarisia komplikaatioita jopa 40 prosentilla.* HbA1c: tä on seurattava 3 kuukauden välein, ja tavoitteena on pitää se alle 7 %:ssa (53 mmol/l) tai lääkärin asettamalla tavoitetasolla.* 

Glukoosiarvojen normaali vaihteluväli on 4,0–7,8 mmol/l. Nämä tavoitearvot voidaan saavuttaa arkielämässä verensokeriseurannalla käyttäen henkilökohtaista mittaria*.

Hypoglykemia

Vanhemmat saattavat olla huolissaan siitä, että lapselle voi tulla hypoglykemiakohtaus (matala verensokeri) yöunen aikana. Monet saattavat tarkistaa lapsen verensokerin useita kertoja yössä varmistaakseen, että ne ovat tavoitealueella. 

Pikkulapset ja vaippaikäiset 

Pienillä lapsilla insuliiniannosten on oltava pieniä, sillä heidän insuliinintarpeensa on yleensä vähäinen. Jos syömisrytmi on epäsäännöllinen, saatetaan kuitenkin tarvita lisää insuliiniannoksia.

Mitä vanhemmat voivat sitten tehdä auttaakseen lastaan hallitsemaan diabetesta paremmin ja pitämään glukoosiarvot hallinnassa ja antaakseen hänen näin nauttia lapsuudestaan?

LÄHTEET

 • *Viitteet säilytetään arkistoituina ja ovat saatavana pyydettäessä; ota yhteyttä paikalliseen Medtronic-edustajaan.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.