Komplikaatioiden vähentäminen

Glukoosiarvojen mittaaminen ja komplikaatioriskin pienentäminen.

ESIMERKKEJÄ SIVUN SISÄLLÖSTÄ

  • Avain komplikaatioiden vähentämisessä on verensokeritasojen hallinta
HbA1c: tärkeä mittausarvo, jonka avulla seurataan diabeteksen hoitotasapainoa mittaamalla punasoluihin kiinnittyneen glukoosin määrää viimeksi kuluneiden 2–3 kuukauden aikana.        
                                                                                                          
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) -tutkimus vahvisti, että HbA1c-tason alentaminen yhdelläkin prosentilla voi pienentää mikrovaskulaarisia komplikaatioita jopa 40 prosentilla.* HbA1c: tä on seurattava 3 kuukauden välein, ja tavoitteena on pitää se alle 7 %:ssa (53 mmol/l) tai lääkärin asettamalla tavoitetasolla.*

Glukoosiarvojen normaali vaihteluväli on 4,0–7,8 mmol/l, ja nämä tavoitearvot voidaan saavuttaa arkielämässä verensokerin omaseurannalla.*

Hypoglykemia (hypo) tarkoittaa tilannetta, jossa glukoosiarvot laskevat alle 3,5 mmol/l. Raja-arvo voi kuitenkin vaihdella yksilöittäin. Hypoglykemia voi olla lievä, jolloin potilas tunnistaa oireet ja pystyy estämään kohtauksen pahenemisen syömällä tai juomalla jotain hiilihydraattipitoista. Vakava hypoglykemia edellyttää toisen henkilön apua ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
 
HbA1c-tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen ja hypoglykemiariskin samanaikainen minimoiminen voi olla haastavaa. Diabetesta on mahdollista hallita tehokkaasti ymmärtämällä kehon tarpeet ja oppimalla, miten glukoosiarvot voidaan pitää suositellulla tasolla. 
 
Hyperglykemia (hyper) tarkoittaa tilannetta, jossa glukoosiarvot nousevat yli 11,1 mmol/l. Raja-arvo voi kuitenkin vaihdella yksilöittäin. Glukoosiarvojen ollessa yli 15 mmol/l potilaan on päästävä nopeasti hoitoon akuuttien komplikaatioiden välttämiseksi. 
 
HbA1c-tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen ja hypoglykemiariskin samanaikainen minimoiminen voi olla haastavaa. Insuliinipumppuhoito mahdollistaa insuliinintarpeen säätämisen käyttäjän tarpeen mukaan tunti tunnilta.
 
Huolellinen glukoosiarvojen hallinta voi pienentää merkittävästi komplikaatioiden kehittymisen riskiä. HbA1c-tason laskeminen 1 prosentilla voi pienentää riskiä seuraavasti:* 
  • retinopatian (silmävaurio) riskiä 38 prosentilla
  • nefropatian (munuaisvaurio) riskiä 28 prosentilla
  • neuropatian (hermovaurio) riskiä 28 prosentilla
  • sydän- ja verisuonitapahtuman (sydänkohtaus tai aivohalvaus) riskiä 57 prosentilla.

Jos tyypin 1 diabetesta sairastava on huolissaan komplikaatioista, mitä hän voi siis tehdä nyt riskien vähentämiseksi? 

LÄHTEET

  • *Viitteet säilytetään arkistoituina ja ovat saatavana pyydettäessä; ota yhteyttä paikalliseen Medtronic-edustajaan.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.