Hypoglykemian hallinta

Hypoglykemiakohtausten minimoiminen

ESIMERKKEJÄ SIVUN SISÄLLÖSTÄ

  • Haasteena HbA1c-arvon pitäminen matalana ilman hypoglykemiariskin kasvamista
HbA1c: tärkeä mittausarvo, jonka avulla seurataan diabeteksen hoitotasapainoa mittaamalla punasoluihin kiinnittyneen glukoosin määrää viimeksi kuluneiden 2–3 kuukauden aikana.
 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) -tutkimus vahvisti, että HbA1c-tason alentaminen yhdelläkin prosentilla voi pienentää mikrovaskulaarisia komplikaatioita jopa 40 prosentilla.* HbA1c:tä on seurattava 3 kuukauden välein, ja tavoitteena on pitää se alle 7 %:ssa (53 mmol/l) tai lääkärin asettamalla tavoitetasolla.*
 

Glukoosiarvojen normaali vaihteluväli on 4,0–7,8 mmol/l, ja nämä tavoitearvot voidaan saavuttaa arkielämässä verensokerin omaseurannalla.*

Mitä voin sanoa? Pumpun ansiosta diabetes ei enää hallitse minua vaan minä hallitsen diabetesta.

- TERESA

HbA1c-tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen ilman lisääntynyttä hypoglykemiariskiä voi olla haastavaa. Insuliinipumppuhoito mahdollistaa Insuliiniannostelun säätämisen käyttäjän tarpeen mukaan tunti tunnilta.

 
Siksi glukoosinhallinnan saavuttaminen on tärkeää. Parhaita tapoja tehdä näin ja minimoida samalla hypoglykemiakohtausten esiintyminen ovat esimerkiksi:
 
  • Insuliinin annosteleminen säännöllisemmin pienempinä määrinä*
  • Verensokeriarvojen mittaminen ennen liikuntaa ja sen jälkeen
  • Insuliiniannoksen säätäminen aterian sisältämien hiilihydraattien mukaan 
  • Insuliiniannoksen säätäminen päivittäisten toimien mukaan
  • Insuliinin annostarpeen tunnistaminen seuraamalla verensokeriarvoja koko päivän

HbA1c-tavoitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen ja hypoglykemiariskin samanaikainen minimoiminen voi olla haastavaa. Insuliinipumppuhoito mahdollistaa insuliinin annostelun säätämisen kehon tarpeiden mukaan.

Mitä muuta tyypin 1 diabetesta sairastava voi sitten tehdä hypoglykemian vähentämiseksi?

LÄHTEET

  • *Viitteet säilytetään arkistoituina ja ovat saatavana pyydettäessä; ota yhteyttä paikalliseen Medtronic-edustajaan.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.