Asiakastuki

Tärkeitä turvallisuustietoja – MiniMed® Veo™

Me Medtronicilla olemme sitoutuneet arvioimaan ja parantamaan jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme laatua ja luotettavuutta. Valvontajärjestelmämme kautta olemme saaneet tietoa mahdollisista ongelmista ja haluamme nyt kertoa niistä sinulle ja antaa pumppujemme käyttöä koskevia suosituksia.

Sensorin käyrön näyttöaika (vain MiniMed® Veo™)

Sensorin käyrän näyttöaika

Turvallisuustietoja MiniMed Veo -pumppujen (vain MMT-554 ja MMT-754) sensorin käyrän näyttöajasta, kun sensori ja Matala glukoosi -pysäytystoiminto ovat käytössä

MiniMed Veo -insuliinipumpussa voit määrittää, kuinka monen minuutin ajan sensorin käyrä näytetään ennen paluuta aloitusnäyttöön. 

Sensorin käyrän näyttöajan oletusasetuksena on 2 minuuttia. Jos sensorin käyrän näyttöajaksi asetetaan "EI MITÄÄN", valinta voi estää automaattisen palaamisen perusannokseen 2 tunnin kuluttua Matala glukoosi -pysäytystapahtumasta, mikä saattaa aiheuttaa glukoosiarvojen kohoamisen.

[Tämä tapahtuu vain, jos siirryt sensorin käyränäyttöön Matala glukoosi -pysäytystapahtuman aikana ja jätät kyseisen näytön näkyviin ja jos sensorin käyrän näyttöajan asetuksena on "EI MITÄÄN"]

Jos näin käy, pumppu muistuttaa insuliinin annostelun pysäyttämisestä antamalla 3 piippausta 15 minuutin välein. Kaikki muut hälytykset toimivat normaalisti, mutta laite ei palaa perusannokseen niin kauan kuin sensorin käyrän näyttö on aktiivisena.  

Sensorin käyrän näyttöaikaa koskevat suositukset:

 • Älä muuta sensorin käyrän näyttöajan asetukseksi vaihtoehtoa "EI MITÄÄN".
 • Jos käytät Matala glukoosi -pysäytystoimintoa ja olet muuttanut sensorin käyrän näyttöajan asetukseksi "EI MITÄÄN", palauta asetus toimimalla seuraavasti:
  1. Siirry sensorivalikkoon
  2. Valitse Muuta asetuksia ja paina ACT-painiketta
  3. Valitse Käyrän näyttöaika ja paina ACT-painiketta
  4. Valitse 2, 4 tai 6 minuuttia (älä valitse "EI MITÄÄN") ja paina ACT-painiketta

Mistä voin tarkistaa insuliinipumppuni mallin?

Näet insuliinipumppusi mallin tilanäytöstä tai insuliinipumpun takana olevasta tarrasta. 

Sensorin käyrä

Mikä on Sensorin käyrän näyttöaika -toiminto?

Tämän toiminnon avulla voit valita, miten pitkään sensorin käyrän näyttö pysyy näytössä painikkeen painamisen jälkeen. Toimitettaessa MiniMed Veo -insuliinipumpun oletusasetuksena on 2 minuuttia. Asetusvalikossa valittavina ovat vaihtoehdot 2 minuuttia, 4 minuuttia, 6 minuuttia ja "EI MITÄÄN". 

Miksi pumpussa on Sensorin käyrän näyttöaika -toimintoa varten "EI MITÄÄN" -vaihtoehto?

Tämä vaihtoehto on tarkoitettu niille, jotka haluavat sensorin käyrän pysyvän näytössä. Emme suosittele tätä vaihtoehtoa, koska se voi vaikuttaa Matala glukoosi -pysäytystoimintoon.   

Antaako laite hälytyksen, jos insuliinin perusannoksen annostelu ei ole jatkunut 2 tunnin kuluttua?

Laitteessa ei ole hälytystä, joka annetaan 2 tunnin jakson päätteeksi. Kun annostelu on pysäytettynä, pumppu kuitenkin muistuttaa ettei insuliinia annostella, piippaamalla 3 kertaa 15 minuutin välein. Kaikki pumpun ja sensorin hälytykset ja varoitukset toimivat myös pumpun näyttäessä sensorin käyrää.

Miten voin estää tämän toiminnon?

Tämä toiminto ei toteudu, ellet ole määrittänyt Sensorin käyrän näyttöaika -toiminnon asetukseksi "EI MITÄÄN" ja käytät Matala glukoosi -pysäytystoimintoa (MiniMed Veo -pumpussa).

Joe et ole varma Sensorin käyrän näyttöaika -asetuksesta, toimi seuraavasti:

 1. Siirry päävalikkoon
 2. Valitse sensorivalikko
 3. Valitse Muuta asetuksia ja paina ACT-painiketta
 4. Valitse Käyrän näyttöaika ja paina ACT-painiketta
 5. Valitse 2, 4 tai 6 minuuttia (älä valitse "EI MITÄÄN") ja paina ACT-painiketta

LÖYSÄLLÄ OLEVA MOOTTORINTUKISUOJUS (vain MiniMed® Veo™)

Tietoa löysällä olevasta moottorintukisuojuksesta – kaikki MiniMed Veo-pumput

Pumppu on suunniteltu kestämään satunnaisia putoamisia tai iskuja, mutta niiden jälkeen pumppu on aina suositeltavaa tarkistaa murtumien tai muiden vaurioiden varalta. Saamiemme tietojen mukaan joillakin käyttäjillä on ollut ongelmia pumpun moottorintukisuojuksen (katso alla oleva kuva) kanssa, ja haluamme kertoa asiakkaillemme ennakoivasti, miten vastaavia tilanteita voidaan välttää. Pumpun moottorintukisuojus pitää pumppumoottoria paikallaan ja mahdollistaa moottorin männän painumisen säiliötä vasten insuliinin annostelemiseksi.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa suojus saattaa työntyä ulos säiliölokeron pohjasta. Tämä on mahdollista, jos pumppu on vaurioitunut iskeytyessään kovaa pintaa vasten (esimerkiksi pudotessaan). Jos löysällä olevaa moottorintukisuojusta painetaan, laite saattaa antaa tahattomasti ylimääräisen insuliiniannoksen.

Suositeltavat toimenpiteet:

 • Tarkasta pumppu säännöllisesti, etenkin jos siihen on kohdistunut isku tai se on pudonnut kovalle pinnalle.
 • Jos moottorintukisuojus on työntynyt ulos edellä olevan kuvan mukaisesti, älä paina tätä pumpun osaa ja keskeytä pumpun käyttö.

 

Mistä tiedän, onko moottorintukisuojus löysällä tai ulos työntyneenä?

Joillakin asiakkailla moottorintukisuojus on löystynyt, ja joissakin harvinaisissa tapauksissa suojus saattaa työntyä ulos insuliinipumpun sivulta pumpun iskeydyttyä kovaan pintaan. Useimmiten löysällä oleva moottorintukisuojus aiheuttaa A33- tai Moottorihäiriö-hälytyksen manuaalisen alustuksen / letkun täytön yhteydessä. 
 
Vaikka riski on pieni, pyydämme sinua tarkistamaan insuliinipumppusi moottorintukisuojuksen. 
Löydät moottorintukisuojuksen seuraavasti:
 • Pidä insuliinipumppua siten, että näyttö osoittaa sinua kohden (säiliön aukon / letkun on oltava alhaalla vasemmalla.)
 • Moottorintukisuojus on pyöreä ympyrä alhaalla pumpun oikealla sivulla, koholla olevan Medtronic MiniMed -puskuritarran alapuolella. TÄRKEÄÄ: ÄLÄ PAINA TÄTÄ INSULIINIPUMPUN OSAA. 
 • Yllä olevissa kuvissa näkyvät normaali insuliinipumppu sekä insuliinipumppu, jonka moottorintukisuojus on löystynyt.
 • Katso moottorintukisuojusta:
  • Jos moottorintukisuojus ON painunut sisään: Moottorintukisuojukseen ei ole kohdistunut iskua ja voit jatkaa insuliinipumpun käyttöä. 
  • Jos moottorintukisuojus EI OLE painunut sisään: Älä jatka insuliinipumpun käyttöä. Sinun on hallittava diabetesta insuliinipistoksilla hoitohenkilöstön antaman varasuunnitelman mukaisesti sekä otettava yhteys tukipalveluumme.Löysällä oleva moottorintukisuojus. Suojus ulos työntyneenäKuva 1. Normaali moottorintukisuojus. Suojus hieman sisään painuneena.

 

 

 

 

 

Mikä on löysällä oleva moottorintukisuojus?

Insuliinipumpun moottorintukisuojus pitää pumppumoottoria paikallaan ja mahdollistaa moottorin männän painumisen säiliötä vasten insuliinin annostelemiseksi.

Mitä voi tapahtua, jos suojus on löysällä?

Moottorintukisuojuksen painaminen saattaa aiheuttaa insuliinin tahattoman annostelun, jos suojus on löysällä. Moottorintukisuojuksen on oltava aina hieman sisään painuneena (katso kuva). Joissakin harvinaisissa tapauksissa suojus saattaa kuitenkin työntyä ulos insuliinipumpun sivulta pumpun iskeydyttyä kovaan pintaan.

Jos huomaat suojuksen olevan löysällä tai ulos työntyneenä, lopeta insuliinipumpun käyttö ja ota yhteys tukipalveluumme. ÄLÄ PAINA ULOS TYÖNTYNYTTÄ MOOTTORINTUKISUOJUSTA. 

Mitä insuliinipumppuja tämä koskee? Mistä voin tarkistaa insuliinipumppuni mallin?

Ongelma voi koskea kaikkia MiniMed Veo-insuliinipumppumalleja. Näet insuliinipumppusi mallin insuliinipumpun takana olevasta tarrasta. 

Mitä tehdä, jos insuliinipumppuni putoaa tai lapseni saa pumppuhoitoa ja pudottaa insuliinipumpun toistuvasti. Pitäisikö tästä huolestua?

Koska lapsesi turvallisuus ja tuotteiden laatu ovat meille erittäin tärkeitä, Medtronic-insuliinipumppu on valmistettu vastaamaan kansainvälistä standardia ja sen on kestettävä iskuja ja pudotuksia.

Jos lapsesi pudottaa insuliinipumpun usein, noudata seuraavaa insuliinipumpun putoamiskäytäntöä säännöllisesti:

Tarkista seuraavasti, onko löysällä oleva moottorintukisuojus aiheuttanut vaurioita:

Perustoimintaohje insuliinipumpun putoamisen varalta
Suojaa pumppu niin, että se ei pääse putoamaan.

 1. Tarkista, että kaikki liitännät ovat edelleen tiukasti paikoillaan.
 2. Tarkista näyttö, näppäimistö ja pumpun kotelo murtumien tai vaurioiden varalta.
 3. Tarkista infuusiosetti, mukaan lukien letkun liitoskappale ja letku, murtumien tai vaurioiden varalta.
 4. Tarkista tilanäyttö, perusannokset ja muut pumpun asetukset.
 5. Suorita Sisäinen testaus pumpun APUOHJELMAVALIKOSTA.
 6. Pyydä lisäohjeita paikalliselta Medtronic Diabetes -edustajalta. 

VESIVAURIOT (vain MiniMed® Veo™)

Vesivaurioita koskevat turvallisuustiedot – kaikki MiniMed® Veo™ -pumput

Kuten on kerrottu kaikkien MiniMed Veo -pumppujen käyttöoppaassa, altistuminen vedelle saattaa laukaista pumpun hälytyksen, vaurioittaa sisäistä elektroniikkaa tai aiheuttaa painikkeiden toimimattomuuden. Alla on ote käyttöoppaan kohdasta, jonka pyydämme lukemaan huolellisesti.

Tekeekö Medtronic insuliinipumpuista vesitiiviitä?

MiniMed Veo -insuliinipumpuillamme on IPX7-luokitus, eli ne kestävät yleensä tahattoman kastamisen veteen tai vesiroiskeet, mutta niitä ei saa upottaa veteen. Tämä tarkoittaa, että insuliinipumppu voi olla 1 metrin syvyydessä 30 minuutin ajan. 
 
MiniMed® 640G -insuliinipumppu, jossa säiliö ja letku ovat asianmukaisesti paikoillaan, on vesitiivis enintään 3,6 metriin saakka enintään 24 tunnin ajan (IPX8-vesitiiviysluokitus). 
 

Insuliinia on vahingossa roiskahtanut MiniMed® Veo™ -pumpun sisään/päälle. Vaurioittaako tämä insuliinipumppua?

Insuliinipumppu on suunniteltu kestämään tahatonta kosketusta nesteiden kanssa. Tämä koskee sekä insuliinia että vettä. Jos pumppusi on altistunut insuliinille, noudata samoja ohjeita kuin pumpun altistuttua vedelle:

 1. Taputtele koteloa ulkopuolelta, kunnes se on kuiva.
 2. Avaa säiliölokero ja tarkista, onko lokerossa ja säiliössä vettä. Jos on, kuivaa ne huolellisesti 10 minuutin kuluessa altistumisesta vedelle. Altistuminen nesteille, kuten vedelle tai insuliinille, voi syövyttää mekanismia.
 3. Kuivaa säiliö huolellisesti – ÄLÄ aseta märkää säiliötä insuliinipumppuun.
 4. Älä kuivaa insuliinipumppua kuumalla ilmalla. Tämä voi vaurioittaa insuliinipumpun sisäistä elektroniikkaa.
 5. Tarkista paristolokero ja paristo. Jos ne ovat märkiä, anna niiden kuivua kokonaan, ennen kuin käytät insuliinipumppua.
 6. Suorita Sisäinen testaus apuohjelmavalikosta.

MiniMed® Veo™ -insuliinipumppuni kastui hiljattain sateessa (tai muulla tavoin). Onko minun syytä olla huolissani?

MiniMed® Veo™ -insuliinipumppua ei saa upottaa veteen uinnin, kylvyn tai vesiurheilun yhteydessä. Pumppu on kuitenkin suunniteltu kestämään tahatonta altistumista vedelle esimerkiksi myrskysäällä. Jos sade pääsee yllättämään sinut, noudata seuraavia ohjeita:

 1. Suorita Sisäinen testaus apuohjelmavalikosta. Taputtele koteloa ulkopuolelta, kunnes se on kuiva.
 2. Avaa säiliölokero ja tarkista, onko lokerossa ja säiliössä vettä. Jos on, kuivaa ne huolellisesti 10 minuutin kuluessa altistumisesta vedelle. Altistuminen nesteille, kuten vedelle tai insuliinille, voi syövyttää mekanismia.
 3. Kuivaa säiliö huolellisesti – ÄLÄ aseta märkää säiliötä insuliinipumppuun.
 4. Älä kuivaa insuliinipumppua kuumalla ilmalla. Tämä voi vaurioittaa insuliinipumpun sisäistä elektroniikkaa.
 5. Tarkista paristolokero ja paristo. Jos ne ovat märkiä, anna niiden kuivua kokonaan, ennen kuin käytät insuliinipumppua.
 6. Suorita Sisäinen testaus apuohjelmavalikosta.

Käytän MiniMed® Veo™ -insuliinipumppua urheillessani ja harjoitellessani. Pidän insuliinipumppua urheilurintaliiveissäni, minkä vuoksi se altistuu toistuvasti hielle. Pitäisikö minun olla huolissani, ja jos kyllä, mitä ehdotatte ratkaisuksi?

Jatkuva altistuminen kosteudelle voi vahingoittaa MiniMed® Veo™ -insuliinipumppua. Seuraavassa on joitakin vinkkejä, joista on hyötyä kosteuden torjumisessa:

Päivittäiset toimet

 • Jos asut kostealla alueella, suojaa insuliinipumppu kuumuudelta ja hieltä käyttämällä sen ympärillä suojaavaa koteloa tai pidä sitä taskussa.
 • Vältä insuliinipumpun altistumista suoraan niille kehosi alueille, jotka hikoavat eniten.
 • Jos kätesi hikoavat, pyyhi ne kuiviksi ennen kuin painat insuliiniumpun painikkeita.

MiniMed® Veo™ -insuliinipumpulla on IPX7-luokitus. Miksi suosittelette asiakkaille insuliinipumpun irrottamista kaiken vesiurheilun ajaksi?

MiniMed Veo -insuliinipumpuillamme on IPX7-luokitus, eli ne kestävät yleensä tahattoman kastamisen veteen tai vesiroiskeet, mutta niitä ei saa upottaa veteen. 

Insuliinipumput on suunniteltu ja valmistettu lujatekoisiksi, mutta niihin voi silti tulla halkeamia. Koska emme voi täysin varmasti estää halkeamien muodostumista, suosittelemme MiniMed® Veo™ -insuliinipumpun käyttäjille ettei sitä upoteta tahallisesti veteen.  

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.