Asiakastuki

Insuliinipumpputuki

Asiakaskyselyjä käsittelevä tukitiimimme on koonnut joukon usein kysyttyjä kysymyksiä luettavaksesi. 

YLEISIÄ TIETOJA

Miten pieni insuliinipumppu on?

MiniMed 640G -insuliinipumppu 3.0 ml 
Mitat noin 5,3 (leveys) x 9,6 (pituus) x 2,5 (syvyys) cm.

MiniMed® Veo 5 -sarja (554) 
Suunnilleen matkapuhelimen kokoinen, mitat ainoastaan 5,1 x 7,6 x 2 cm.

MiniMed Veo 7 -sarja (754)  
Mitat 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Miten kevyt insuliinipumppu on?

MiniMed® 640G -insuliinipumppu 3,0 ml 
Paino pariston kanssa ainoastaan 102 g.

MiniMed® Veo™ 5 -sarjan insuliinipumppu 
Paino pariston kanssa ainoastaan 95 g. 

MiniMed® Veo 7 -sarjan insuliinipumppu 
Paino pariston kanssa ainoastaan 102 g.

KÄYTTÖ

Pitäisikö pumpussa käyttää tiettyä paristotyyppiä?

MiniMed® 640G -insuliinipumppu
 • Edellyttää yhtä uutta AA-paristoa (1,5 V).
 • Parhaat tulokset saat käyttämällä uutta AA-litiumparistoa. 
 • Pumpussa voidaan käyttää myös AA-alkaliparistoa tai täyteen ladattua ladattavaa AA NiMH -nikkelimetallihybridiparistoa. 
 • Älä käytä pumpussa hiilisinkkiparistoja.
 • Pariston käyttöikä on yleensä 7–14 päivää käytettävän paristotyypin mukaan. 
 • Seuraavat toiminnot saattavat lyhentää pariston käyttöikää:
  • taustavaloasetus
  • suuri kirkkausasetus
  • värinähälytystyyppi 
  • etäohjain ja mittari 
  • suuret perusannokset – "liiallinen" painikkeiden painaminen, lisäannosten annosteleminen tai alkuasetusten palauttaminen  
  • usein toistuvat puuttuvaa sensorisignaalia koskevat varoitukset (sensorin toiminto)
 
MiniMed® Veo™ -insuliinipumppu
 • AAA-alkaliparisto 
 • Energizer-paristoja käytettäessä pariston alhaisen varaustason varoituksen ja järjestelmän automaattisen virrankatkaisun (Off No Power – Virrankatkaisu virranpuutteen takia) välillä voidaan ennakoida erittäin tarkasti. Näin saat asianmukaisia varoituksia, kun pariston varaustaso tyhjenee. 
 • Muita paristomerkkejä tai -tyyppejä käytettäessä vaihtelut voivat olla suurempia.  

Pariston käyttöikä on yleensä 7–10 päivää.  

 • Seuraavat toiminnot saattavat lyhentää pariston käyttöikää: -
  • taustavalon käyttäminen
  • värinähälytystyyppi
  • etäohjain ja mittari  
  • suuret perusannokset – "liiallinen" painikkeiden painaminen, lisäannosten annosteleminen tai alustaminen 
  • usein toistuvat puuttuvaa tai heikkoa sensorisignaalia koskevat varoitukset (sensorin toiminto)

MATALA GLUKOOSI JA ENNAKOIVAT PYSÄYTYSTOIMINNOT

Mitä tarkoittaa MiniMed® 640G- ja MiniMed® Veo™ -insuliinipumppujen Matala glukoosi -pysäytystoiminto?

Matala glukoosi -pysäytystoiminto on CGM-järjestelmän toiminto, joka antaa lisäturvaa henkilöille, jotka pelkäävät hypoglykemiaa tai eivät välttämättä huomaa sen kehittymistä. Kun toiminto on päällä, pumppu pysäyttää insuliinin annostelun automaattisesti kahdeksi tunniksi, jos glukoosiarvot saavuttavat etukäteen määritetyn raja-arvon. Tämän jälkeen perusannostelua jatketaan automaattisesti etukäteen määritetyn annoksen mukaisesti. Kaikki muut sensorin toiminnot ovat edelleen käytössä insuliinin pysäytyksen aikana.

Mitä minun on tehtävä, jos MiniMed® 640G- ja MiniMed® Veo™ -insuliinipumppujen Matala glukoosi -pysäytystoiminto aktivoituu?

Jos ET REAGOI hälytykseen, pumppu pysäyttää insuliinin annostelun ja antaa jatkuvan äänimerkin. Lisäksi näyttöön tulee viesti "Minulla on diabetes, hälytä apua". Pumppu pysäyttää insuliinin annostelun kahdeksi tunniksi. Kahden tunnin kuluttua pumppu jatkaa perusannostelua. Jos glukoosi on edelleen matala neljän tunnin kuluttua perusannostelun jatkamisesta, insuliinin annostelu pysäytetään uudelleen.  
 
Jos REAGOIT hälytykseen, voit pysäyttää perusannostelun tai jatkaa sitä. Jos jatkat perusannostelua, pumppu jatkaa insuliinin annostelua. Jos päätät pysäyttää annostelun, pumppu pysäyttää annostelun edellä kuvatun mukaisesti. Kun Matala glukoosi -pysäytys aktivoituu, pumppu antaa jatkuvan äänimerkin niin, että varmasti huomaat hälytyksen ja voit toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.  

Miksi insuliinin annostelu pysäytetään 2 tunniksi ja sitä jatketaan 4 tunnin ajan, kun käytän MiniMed® 640G- tai MiniMed® Veo™ -insuliinipumppua?

Kaksi tuntia kestävä pysäytys perustuu kliinisiin havaintoihin. Kahden tunnin aikana veren glukoosiarvo ehtii palata normaalille tasolle. Kun insuliinin annostelua jatketaan myöhemmin neljän tunnin ajan, seurauksena olevan hyperglykemian riski on mahdollisimman pieni.  
 

Mikä on MiniMed® 640G -insuliinipumpun SmartGuard®?

SmartGuard® on uusi Matala glukoosi -pysäytystoiminto, joka antaa lisäturvaa henkilöille, jotka pelkäävät hypoglykemiaa tai eivät välttämättä huomaa sen kehittymistä. Se voi pysäyttää insuliinin annostelun glukoositason ollessa matala tai ennen sitä ja jatkaa annostelua automaattisesti. Jos Pysäytys ennen matalaa -SmartGuard®-toiminto on päällä, pumppu voi pysäyttää insuliinin annostelun automaattisesti kahdeksi tunniksi, jos sensorin glukoosiarvojen ennustetaan saavuttavan etukäteen määritetyn raja-arvon. Tämän jälkeen perusannostelua jatketaan automaattisesti etukäteen määritetyn annoksen mukaisesti. Kaikki muut sensorin toiminnot ovat edelleen käytössä insuliinin pysäytyksen aikana. 

Kun käytän MiniMed® 640G -insuliinipumppua, mitä eroa on Pysäytys ennen matalaa-, Varoitus ennen matalaa-, Pysäytys, kun matala- ja Varoitus, kun matala -toiminnoilla?

Matala glukoosi -toimintojen avulla voit asettaa pumppusi varoittamaan, pysäyttämään insuliinin annostelun tai varoittamaan ja pysäyttämään insuliinin annostelun, jos lähestyt SG-alarajaa tai olet saavuttanut sen.
 
Matala glukoosi -varoitusasetukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.
 
Matala glukoosi -asetuksen nimi Miten se toimii
Pysäytys ennen matalaa

Pumppusi pysäyttää insuliinin annostelun väliaikaisesti, jos SG-arvosi ennustetaan olevan 1,1 mmol/l matalan glukoosin rajan yläpuolella 30 minuutin kuluessa. 

Jos otat Pysäytys ennen matalaa -toiminnon käyttöön, myös Varoitus, kun matala -toiminto otetaan käyttöön automaattisesti.

Kun käytät Pysäytys ennen matalaa -toimintoa, insuliinin annostelua ei pysäytetä ennen kuin arvosi on vähintään 3,9 mmol/l matalan glukoosin raja-arvon yläpuolella.

Varoitus ennen matalaa Järjestelmä varoittaa sinua aina, jos SG-arvosi ennustetaan saavuttavan matalan glukoosin rajan 30 minuutin kuluessa. Varoitus ennen matalaa -toimintoa voidaan käyttää riippumatta siitä, onko Pysäytys ennen matalaa -toiminto käytössä.
Pysäytys, kun matala Pumppusi pysäyttää insuliinin annostelun väliaikaisesti, jos SG-arvosi lähestyy matalan glukoosin raja-arvoa tai laskee sen alapuolelle.
Varoitus, kun matala Järjestelmä varoittaa sinua, jos SG-arvosi lähestyy matalan glukoosin raja-arvoa tai laskee sen alapuolelle.

Kun pumppu pysäyttää insuliinin annostelun Pysäytys ennen matalaa -toiminnon vuoksi, aloitusnäyttöön tulee viesti "Sensorin glukoosi lähestyy matalan glukoosin rajaa. Tarkista VS."

Jos ET REAGOI hälytykseen, pumppu pysäyttää insuliinin annostelun ja antaa jatkuvan äänimerkin. Lisäksi näyttöön tulee viesti "Minulla on diabetes, hälytä apua". Pumpun perusannostelua voidaan jatkaa kolmella tavalla:
 

 1. Perusannostelu aloitetaan uudelleen manuaalisesti
 2. Perusannostelua jatketaan automaattisesti seuraavien ehtojen täyttyessä:
  • Pumppu on ollut pysähdyksissä vähintään 30 minuutin ajan JA
  • SG on vähintään 1,1 mmol/l matalan glukoosin rajan yläpuolella JA
  • SG:n ennustetaan olevan yli 2,2 mmol/l matalan glukoosin rajan yläpuolella seuraavien 30 minuutin kuluessa
 3. Insuliinin annostelu on ollut pysäytettynä 2 tunnin ajan

Jos REAGOIT hälytykseen, voit pysäyttää perusannostelun tai jatkaa sitä. Jos jatkat perusannostelua, pumppu jatkaa insuliinin annostelua. Jos päätät pysäyttää annostelun, pumppu pysäyttää annostelun. 

HÄLYTYSTEN ASETTAMINEN

Miten määritän tai muutan glukoosin hälytysten raja-arvoja?

Korkean ja matalan glukoosin hälytysten raja-arvojen välisen erotuksen on oltava vähintään 0,6 mmol/l. 
 
Jos määrität korkean glukoosin raja-arvoksi 10 mmol/l, matalan glukoosin raja-arvo voi olla enintään 9,4 mmol/l. 
 
Jos taas määrität matalan glukoosin raja-arvoksi 2,8 mmol/l, korkean glukoosin raja-arvo voi olla vähintään3,4 mmol/l.

MiniMed® Veo: Mitä muutosnopeusnuolista voi päätellä?

Yksi ylös- tai alaspäin osoittava nuoli tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet 0,056–0,111 mmol/l minuuttia kohden. 
 
Kaksi ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolta tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet 0,111–0,167 mmol/l minuuttia kohden. 
 
Kolme ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolta tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet 0,167 mmol/l minuuttia kohden. 
 
Muutosnopeusnuolet auttavat potilasta havaitsemaan, milloin glukoosiarvot nousevat/laskevat nopeasti. Tämän ansiosta he voivat välttää tilansa heikkenemisen.

MiniMed® 640G: Mitä muutosnopeusnuolista voi päätellä?

Yksi ylös- tai alaspäin osoittava nuoli tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet 0,056 mmol/l minuuttia kohden tai 1,1–2,2 mmol/l (tai 1 mg/dl) viimeisten 20 minuutin aikana. 
 
Kaksi ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolta tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet yli 0,111 mmol/l minuuttia kohden (2mg/dl) viimeisten 20 minuutin aikana. 
 
Kolme ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolta tarkoittaa, että glukoosiarvot ovat nousseet/laskeneet yli 0,167 mmol/l minuuttia kohden (3 mg/dl) viimeisten 20 minuutin aikana. 
 
Muutosnopeusnuolet auttavat potilasta havaitsemaan, milloin glukoosiarvot nousevat/laskevat nopeasti. Tämän ansiosta he voivat välttää tilansa heikkenemisen.

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.