Asiakastuki

Jatkuvaa glukoosinseurantaa ja sensoreja koskeva tuki

YLEISTÄ

Mikä on glukoosisensori?

Glukoosisensori on pieni elektrodi, joka mittaa glukoosiarvojasi. Se on ihosi alla kudosnesteessä, josta solut saavat happea ja ravintoaineita, myös glukoosia. Glukoosisensorit voidaan asentaa helposti asettimella. Useiden infuusiosettien tavoin glukoosisensori asennetaan paikoilleen neulan avulla. Tämän jälkeen neula poistetaan ja ihon alle jää vain pieni, joustava elektrodi. Tämän jälkeen glukoosisensori kytketään lähettimeen, jotta arvot voidaan lähettää insuliinipumppuun tai monitoriin tai tallentaa niin, että ne voidaan ladata erityiseen ohjelmistoon sensorin irrottamisen jälkeen.

Pitääkö minun edelleen mitata verensokeri sormenpäästä, jos käytän glukoosisensoreita?

Glukoosisensorien käyttäminen ei korvaa sormenpäämittauksia kokonaan. Sinun täytyy edelleen tehdä mittauksia verensokerimittarilla, jotta voit vahvistaa jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) mittaustulokset ennen hoitoa tai kalibroida CGM-järjestelmän.

KÄYTTÖ

Mitkä ovat glukoosin korkeimmat ja matalimmat hälytysarvot, jotka voin asettaa?

Korkean glukoosin hälytysten raja-arvo voi olla enintään 22,2 mmol/l ja matalan glukoosin hälytysten raja-arvo vähintään 2,2 mmol/l.

Korkean ja matalan glukoosin raja-arvoja voidaan muuttaa käyttäjäkohtaisesti. Keskustele henkilökohtaisista raja-arvoistasi ja varoitusasetuksistasi hoidostasi vastaavan hoitohenkilöstön kanssa. 

Korkean ja matalan glukoosin hälytysten raja-arvojen välisen erotuksen on oltava vähintään 0,6 mmol/l.

Jos määrität korkean glukoosin raja-arvoksi 10 mmol/l, matalan glukoosin raja-arvo voi olla enintään 9,4 mmol/l. Jos vastaavasti määrität matalan glukoosin raja-arvoksi 2,8 mmol/l, korkean glukoosin raja-arvon on oltava vähintään 3,4 mmol/l.

Miten kauan glukoosisensoria voi käyttää? Vanhenevatko sensorit?

Voit käyttää samaa glukoosisensoria enintään 6 päivän ajan. Glukoosisensorit on käytettävä 6 kuukauden kuluessa niiden valmistamisesta. Viimeinen käyttöpäivä esitetään glukoosisensorin myyntipakkauksen ulkopuolella ja jokaisen yksittäisen glukoosisensorin pakkauksessa.  

Minkä tyyppistä paristoa lähettimessä on käytettävä?

Lähettimessä on erillinen paristo, joka voidaan ladata mukana toimitetulla laturilla, mutta jota ei voi vaihtaa.  Koska lähettimessä on erillinen paristo, paristo on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten määräysten ja kierrätysohjeiden mukaisesti.

Miten pitkä lähettimen käyttöikä on?

Jos lähetintä käytetään jatkuvasti, sen käyttöikä on noin 12 kuukautta.

Täytyykö glukoosisensorit säilyttää kylmässä?

LämpötilaUusimpia glukoosisensoreitamme ei tarvitse säilyttää kylmässä. Enlite®-glukoosisensoria voidaan säilyttää 2–30 ˚C:n lämpötilassa. Tunnistat nämä glukoosisensorit kunkin yksittäisen glukoosisensorin pakkauksen tai glukoosisensorin myyntipakkauksen ulkopuolella olevasta lämpötilakuvakkeesta. 

Glukoosisensorimme on testattu perusteellisesti, jotta ne kestävät turvallisesti erittäin kuumia ja kylmiä kuljetusoloja jäähdyttämättömissä kuljetuslaatikoissa.
Glukoosisensoreita ei saa pakastaa. 

Jos haluat pitää sensorit kylmässä, pidä sensoria huoneen lämpötilassa noin 15 minuutin ajan ennen käyttöä.

Mihin kohtaan glukoosisensori asetetaan?

Glukoosisensorin pistospaikkaan vaikuttavat vaatteet, käyttömukavuus, henkilökohtaiset mieltymykset ja käyttökokemus. Viimeaikaisia pistospaikkoja on syytä välttää. Monet pitävät parhaana vatsan aluetta, kun taas toiset valitsevat pakaroiden yläosan, sillä tähän alueeseen kohdistuu epätodennäköisemmin iskuja tai vaatteiden hankausta vyötäröllä.

Lisätietoja luotettavimmat mittaustulokset takaavista pistospaikoista on Enlite-käyttöoppaassa.

Mistä tiedän, milloin lähettimen paristo on tyhjenemässä? - MiniMed® Veo™

Kun lähettimen pariston varaustaso on alhainen, lähetin ilmoittaa siitä insuliinipumpulle tai monitorille. Näyttöön tulee Lähettimen varaustaso alhainen -ilmoitus. Kun saat ensimmäisen "HEIKKO LÄHETIN" -ilmoituksen pariston tyhjenemisestä, voit vielä jatkaa käyttöä noin 5 päivän ajan, ennen kuin paristo tyhjenee kokonaan. Tämän jälkeen saat "VAIHDA LÄHETIN" -ilmoituksen, joka tarkoittaa, että lähettimen paristo on täysin tyhjä.
Lisätietoja on kohdassa Varoitukset ja hälytykset.
 

Mistä tiedän, milloin lähettimen paristo on tyhjenemässä? - MiniMed® 640G

Kun lähettimen pariston varaustaso on alhainen, lähetin ilmoittaa asiasta insuliinipumpulle tai monitorille. Pumppu näyttää "Heikko lähetin" -ilmoituksen. Lähettimen paristo on ladattava 24 tunnin kuluessa. Lataa lähetin mahdollisimman pian.
Lisätietoja on kohdassa Varoitukset ja hälytykset.

Mikä on lähettimen ja insuliinipumpun välinen toiminta-alue?

Lähettimen ja insuliinipumpun on oltava noin 2 metrin etäisyydellä toisistaan, jotta tietoja voidaan vaihtaa langattomasti.

Mitä tapahtuu, jos lähetin ja insuliinipumppu eivät ole riittävän lähellä toisiaan? - MiniMed® Veo™

Jos lähetin ja insuliinipumppu ovat liian kaukana (yli 2 metrin päässä) toisistaan, laite varoittaa asiasta äänimerkillä ja näyttöön tulee joko viesti "HEIKKO SIGNAALI" tai viesti "SENSORI PUUTTUU". MiniMed® REAL-Time -insuliinipumpun ja jatkuvatoimisen glukoosinseurantajärjestelmän avulla käyttäjä voi määrittää ajan, jonka jälkeen insuliinipumppu varoittaa siitä, että insuliinipumppu ei ole vastaanottanut lähettimen välittämiä jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) tietoja. Ajaksi voidaan määrittää 5–40 minuuttia. Oletusasetuksena on 30 minuuttia.

Lähettimessä on riittävästi muistia 40 minuutin ajaksi. Jos lähetin ja insuliinipumppu ovat liian kaukana toisistaan yli 40 minuutin ajan, raporttien tiedoissa on "aukkokohta", jonka aikana tietoja ei ole tallennettu.

Mitä tapahtuu, jos lähetin ja insuliinipumppu eivät ole riittävän lähellä toisiaan? - MiniMed® 640G

Jos lähetin ja insuliinipumppu ovat liian kaukana (noin 2 metrin päässä) toisistaan, laite varoittaa asiasta äänimerkillä ja näyttöön tulee joko viesti "KADONNUT SENSORIN SIGNAALI"tai viesti "SENSORIN SIGNAALIA EI LÖYDY".

Lähettimessä on riittävästi muistia 10 tunnin ajaksi. Jos lähetin ja insuliinipumppu ovat liian kaukana toisistaan yli 10 tunnin ajan, raporttien tiedoissa saattaa olla "aukkokohta", jonka aikana tietoja ei ole tallennettu.
 

Voiko MiniLink™ -lähettimen radiotaajuusenergia vahingoittaa minua jollakin tavalla?

MiniLink™ -lähetin käyttää noin tuhat kertaa vähemmän radiotaajuusenergiaa kuin matkapuhelin. Matkapuhelimella soitetun puhelun aikana altistut koko ajan radiotaajuusenergialle. Lähettimemme lähettää puolestaan vain erittäin pieniä "purskeita", jotka eivät ole haitallisia.  

Voiko Guardian™ 2 Link -lähettimen radiotaajuusenergia vahingoittaa minua jollakin tavalla?

Guardian™ 2 Link -lähetin käyttää noin tuhat kertaa vähemmän radiotaajuusenergiaa kuin matkapuhelin. Matkapuhelimella soitetun puhelun aikana altistut koko ajan radiotaajuusenergialle. Lähettimemme lähettää puolestaan vain erittäin pieniä "purskeita". Ne eivät ole haitallisia.
 

Miten MiniLink™ -lähetintä voidaan estää välittämästä tietoja insuliinipumpulle?

Lähetin alkaa välittää tietoja heti, kun se yhdistetään glukoosisensoriin. Se lähettää tietoja myös silloin, kun insuliinipumpun jatkuva glukoosinseuranta on kytketty pois. Tämän takia sinun on irrotettava lähetin glukoosisensorista. Voit jättää glukoosisensorin paikoilleen ihon alle.

Miten Guardian™ 2 Link -lähetintä voidaan estää välittämästä tietoja insuliinipumpulle?

Guardian™ 2 Link alkaa välittää tietoja heti, kun se yhdistetään glukoosisensoriin. Lähetin lähettää tietoja myös silloin, kun insuliinipumpun jatkuva glukoosinseuranta on kytketty pois. Tämän takia sinun on irrotettava lähetin glukoosisensorista. Voit jättää glukoosisensorin paikoilleen ihon alle.

KALIBROINTI

Miksi kalibrointi on tarpeen?

Järjestelmän kalibrointia voidaan verrata siihen, että siirrät rannekellosi oikeaan aikaan ja siirrät silloin tällöin viisareita, jotta kellosi näyttämä aika on edelleen oikea. Jotta voit alustaa glukoosisensorin, sinun on syötettävä järjestelmään mittausarvo, jota käytetään alustuksen lähtökohtana. Tämän jälkeen sinun on syötettävä vähintään kaksi mittausarvoa päivässä – kerran 12 tunnissa. Glukoosisensorin ja mittarin tiedot yhdenmukaistetaan niin, että CGM-arvot vastaavat verensokeriarvojasi.

Kuinka usein MiniMed® Veo™ -insuliinipumppu on kalibroitava?

Kalibrointi on tarpeen vain, jos käytät insuliinipumpun CGM-toimintoa. MiniMed® Veo™ -järjestelmä on kalibroitava vähintään kahdesti päivässä (12 tunnin välein) syöttämällä insuliinipumppuun sormenpäästä otetusta verinäytteestä saatu VS-arvo. Parhaiden tulosten saamiseksi voit kuitenkin kalibroida laitteen 3–4 kertaa päivässä niin, että suoritat kalibroinnin tasaisin väliajoin silloin, kun glukoosiarvot eivät nouse tai laske nopeasti. Näin mittaustulokset ovat mahdollisimman tarkkoja.

Kuinka usein MiniMed® 640G -insuliinipumppu on kalibroitava?

Kalibrointi on tarpeen vain, jos käytät insuliinipumpun CGM-toimintoa. MiniMed® 640G -insuliinipumppu on kalibroitava vähintään kahdesti päivässä (12 tunnin välein) syöttämällä insuliinipumppuun sormenpäästä otetusta verinäytteestä saatu VS-arvo. Saat parhaat kalibrointitulokset noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • Hajauta kalibroinnit koko päivän ajalle. Jotta voit optimoida sensorin tarkkuuden, suorita kalibrointi 3–4 kertaa päivässä.
 • Voit suorittaa kalibroinnin milloin ja millä muutosnopeudella tahansa, mutta kalibroiminen kahden tai kolmen nuolen yhteydessä voi tilapäisesti heikentää tarkkuutta seuraavaan kalibrointiin saakka.
 • Syötä glukoosimittarin lukema pumppuun välittömästi glukoositestauksen jälkeen.
 • Glukoosimittarin lukema on voimassa vain 12 minuuttia; älä lykkää sen syöttämistä myöhemmäksi.
 • Varmista, että sormesi ovat aina puhtaat ja kuivat, kun testaat glukoosiarvoja.
 • Käytä vain sormenpäitä, kun otat kalibrointia varten verinäytteitä.
 • Jos glukoosimittarin lukemat poikkeavat merkittävästi sensorin glukoosilukemista, pese kätesi ja suorita kalibrointi uudelleen.

Milloin MiniMed® Veo™ -insuliinipumppu on kalibroitava?

Kalibrointi on hyvä tehdä silloin, kun verensokeriarvot eivät nouse tai laske nopeasti. On suositeltavaa kalibroida laite säännöllisen aikataulun mukaisesti, esimerkiksi aamulla heräämisen jälkeen, ennen ateriaa ja ennen iltapalaa. Pyri löytämään kellonaika, jolloin verensokerisi on vakaa, sillä kalibrointi on tärkeää suorittaa silloin kun glukoosiarvot eivät muutu nopeasti. Glukoosi on vakaampi esimerkiksi ennen ateriaa. Älä kalibroi aterian jälkeen, sillä tällöin glukoosi muuttuu todennäköisesti nopeasti mukautuessaan syötyyn ruokaan.

Milloin MiniMed® 640G -insuliinipumppu on kalibroitava?

Kalibroi sensori seuraavan taulukon mukaisesti.

Ajankohta: Toimi seuraavasti:
Kaksi tuntia uuden sensorin käyttöönotosta.

Tee sensorille ensimmäinen kalibrointi.

Kahden tunnin kuluttua uuden sensorin käynnistämisestä pumppu antaa Kalibroi nyt -varoituksen. Ensimmäinen sensorin glukoosiarvo tulee näkyviin 10–15 minuutin kuluttua kalibroinnista.

Kuusi tuntia ensimmäisestä kalibroinnista.

Tee sensorille toinen kalibrointi.

Kun ensimmäisestä kalibroinnista on kulunut 6 tuntia, näkyviin tulee Kalibroi nyt -varoitus ja pumppu lopettaa sensorin glukoosiarvojen laskemisen. Jos Kalibroi nyt -varoitus tulee näkyviin, sensorin glukoosiarvot ovat uudelleen saatavana noin 15 minuutin kuluttua kalibroinnista.

12 tunnin kuluttua toisesta kalibroinnista ja tämän jälkeen vähintään 12 tunnin välein. Toisen kalibroinnin jälkeen laite on kalibroitava vähintään 12 tunnin välein. Jos et kalibroi laitetta yli 12 tuntiin, näkyviin tulee uusi Kalibroi nyt -varoitus. Sensorin glukoosiarvot ovat uudelleen saatavana noin 15 minuutin kuluttua kalibroinnista.

Saat parhaat kalibrointitulokset noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • Hajauta kalibroinnit koko päivän ajalle. Jotta voit optimoida sensorin tarkkuuden, suorita kalibrointi 3–4 kertaa päivässä.
 • Voit suorittaa kalibroinnin milloin ja millä muutosnopeudella tahansa, mutta kalibroiminen kahden alaspäin osoittavan nuolen yhteydessä voi tilapäisesti heikentää tarkkuutta seuraavaan kalibrointiin saakka.
 • Syötä VS-mittarin lukema pumppuun välittömästi VS-testauksen jälkeen.
 • VS-mittarin lukema on voimassa vain 12 minuuttia; älä lykkää sen syöttämistä myöhemmäksi.
 • Varmista, että sormesi ovat aina puhtaat ja kuivat kun testaat verensokeriarvoja.
 • Käytä vain sormenpäitä kun otat kalibrointia varten verinäytteitä.
 • Jos VS-mittarin lukemat poikkeavat merkittävästi sensorin glukoosilukemista, pese kätesi ja suorita kalibrointi uudelleen.

CGM arvoni eivät täsmää mittarini antamien arvojen kanssa. Pitäisikö minun huolestua tästä?

VS-mittarit mittaavat glukoosiarvoja veriplasmasta ja sensorit puolestaan kudosnesteestä.  Yleensä glukoosi kulkeutuu ensin vereen ja sitten kudosnesteeseen.  Glukoosin kulkeutumisen takia VS-mittarin arvot ja sensorin glukoosiarvot ovat harvoin täysin samat. Tämä on täysin normaalia.

Kun käytät tätä teknologiaa, keskity yksittäisten arvojen sijaan arvojen kehityksen trendeihin.

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki sen sisältämät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa, eikä niillä ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteen ammattilaisten antamia neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Esitetyt potilaskertomukset ovat yksittäisiin tapauksiin liittyviä kokemuksia. Hoitovasteet voivat vaihdella potilaan mukaan. Keskustele aina lääkärisi kanssa diagnoosista ja hoitoa koskevista tiedoista ja varmista, että ymmärrät nämä tiedot ja noudatat ohjeita huolellisesti. Medtronic ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan suoraan tai välillisesti tämän verkkosivuston sisältämistä tiedoista. Luettelo käyttöaiheista, vasta-aiheista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haittavaikutuksista on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää tai hyödyntää missään muodossa eikä millään tavoin ilman Medtronic International Trading Sarl -yhtiön lupaa. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite ja CareLink ovat Medtronic, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CONTOUR on Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n tavaramerkki.